Szkoła Podstawowa nr 34

Szkoły / Toruń

Szkoła Podstawowa nr 34 | Szkoły ToruńSzkoła Podstawowa nr 34 w Toruniu mieści się przy ul. Włocławskiej 237/239. Patronem Szkoły Podstawowej nr 34 jest Tony Halik w Toruniu.

Nadrzędnym celem szkoły jest wsparcie dzieci w procesie kształcenia, a także pomoc w realizowaniu jak najlepszych wyników w nauce. Ponadto priorytetem szkoły jest troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji i przerw. Szkoła daje warunki sprzyjające twórczemu działaniu oraz wychowuje dzieci na ludzi samodzielnych i świadomych potrzeb swojego rozwoju.

Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie wszelkich zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych, korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego jak również korzystanie z zajęć w świetlicy. Szkoła realizuje podstawy programowe przedmiotów, które są obowiązkowe przez MENiS oraz szkolny program wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

Godziny otwarcia

Poniedziałek:
07:00-18:00
Wtorek:
07:00-18:00
Środa:
07:00-18:00
Czwartek:
07:00-18:00
Piątek:
07:00-18:00
Sobota:
nieczynne
Niedziela:
nieczynne

Galeria

  • Szkoła Podstawowa nr 34 | Szkoły Toruń | Zdjęcie 1
  • Szkoła Podstawowa nr 34 | Szkoły Toruń | Zdjęcie 2
  • Szkoła Podstawowa nr 34 | Szkoły Toruń | Zdjęcie 3