Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Szkoły / Toruń

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia | Szkoły ToruńOgólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Toruniu mieści się przy ul. Szosa Chełmińska 224/226.

Nadrzędnym celem szkoły jest wsparcie dzieci w procesie kształcenia, a także pomoc w realizowaniu jak najlepszych wyników w nauce. Ponadto priorytetem szkoły jest troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji i przerw. Szkoła daje warunki sprzyjające twórczemu działaniu oraz wychowuje dzieci na ludzi samodzielnych i świadomych potrzeb swojego rozwoju.
Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie wszelkich zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych, korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego jak również korzystanie z zajęć w świetlicy. Szkoła realizuje podstawy programowe przedmiotów, które są obowiązkowe przez MENiS oraz szkolny program wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.